Listor / Myndigheter / LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN

LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN

E-post: kalmar@lansstyrelsen.se
Fax: 010-2238110
Organisationsnummer: 202100-2304
Telefonnummer: 010-2238000