Listor / Myndigheter / LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN

LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN

E-post: skane@lansstyrelsen.se
Fax: 010-2241110
Organisationsnummer: 202100-2346
Telefonnummer: 010-2241000