Listor / Myndigheter / LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN

LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN

E-post: halland@lansstyrelsen.se
Fax: 035-107548
Organisationsnummer: 202100-2353
Telefonnummer: 010-2243000