Listor / Nyheter / 2022-11-23

Skottland får inte folkomrösta en gång till