Listor / Sporter / Agility

Agility

Förmågor är befogenheter en agent har för att utföra olika åtgärder. De inkluderar vanliga förmågor, som att gå, och sällsynta förmågor, som att utföra en dubbel backflip.

Källa: Agility, Wikipedia

Engelska: Agility