Listor / Sporter / Armbrytning

Armbrytning

Armbrytning (även stavat armbrytning) är en sport med två motståndare som möter varandra med sina böjda armbågar placerade på ett bord och händerna ordentligt tagna, som sedan försöker tvinga ner motståndarens hand till bordsskivan ("nålar" dem). Sporten används ofta slentrianmässigt för att visa den starkare personen mellan två eller flera personer.

Källa: Arm wrestling, Wikipedia

Engelska: Arm wrestling