Listor / Sporter / Artistisk Gymnastik

Artistisk Gymnastik

Konstnärlig gymnastik är en gymnastikgren där idrottare utför korta rutiner på olika apparater. Sporten styrs av Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), som tilldelar poängkoden som används för att göra prestationer och reglerar alla aspekter av internationell elittävling.

Källa: Artistic gymnastics, Wikipedia

Engelska: Artistic gymnastics