Listor / Sporter / Bågskytte

Bågskytte

Bågskytte är sporten, övningen eller färdigheten att använda en båge för att skjuta pilar. Ordet kommer från latinets arcus, som betyder båge.

Källa: Archery, Wikipedia

Engelska: Archery