Listor / Sporter / Basket

Basket

Baseball är en slagträ-och-boll-sport som spelas mellan två lag med nio spelare vardera, som turas om att slå och sätta fält. Spelet sker under loppet av flera spelningar, där varje spel vanligtvis börjar när en spelare i fältlaget, kallad pitcher, kastar en boll som en spelare i slaglaget, kallad slagman, försöker slå med ett slagträ.

Källa: Basketball, Wikipedia

Engelska: Basketball