Listor / Sporter / Brännboll

Brännboll

En rundel är en cirkulär skiva som används som symbol. Termen används inom heraldik, men används också ofta för att hänvisa till en typ av nationella insignier som används på militära flygplan, vanligtvis cirkulära till formen och vanligtvis bestående av koncentriska ringar i olika färger.

Källa: Rounders, Wikipedia

Engelska: Rounders