Listor / Sporter / Bridge

Bridge

En bro är en struktur byggd för att spänna över ett fysiskt hinder (som en vattenmassa, dalgång, väg eller järnväg) utan att blockera vägen under. Den är konstruerad i syfte att ge passage över hindret, vilket vanligtvis är något som annars är svårt eller omöjligt att ta sig över.

Källa: Bridge, Wikipedia

Engelska: Bridge