Listor / Sporter / Budo

Budo

Inom botaniken är en knopp ett outvecklat eller embryonalt skott och förekommer normalt i axen på ett blad eller i spetsen av en stjälk. När den väl har bildats kan en knopp förbli en tid i vilande tillstånd, eller så kan den bilda ett skott omedelbart.

Källa: Budo, Wikipedia

Engelska: Budo