Listor / Sporter / Curling

Curling

Ett normrefererat test (NRT) är en typ av test, bedömning eller utvärdering som ger en uppskattning av den testade individens position i en fördefinierad population, med avseende på egenskapen som mäts. Att tilldela poäng på sådana test kan beskrivas som relativ gradering, markering på en kurva (BrE) eller betygsättning på en kurva (AmE, CanE) (även kallad böjd gradering, klockkurvning eller med graderingskurvor).

Källa: Curling, Wikipedia

Engelska: Curling