Fråga:

Vad har HR 24 för spektraltyp?

Svar:

F3V

Listor / Stjärnor / HR 24 / Spektraltyp