Fråga:

Vad har HR 26 för spektraltyp?

Svar:

B9V

Listor / Stjärnor / HR 26 / Spektraltyp