Fråga:

Vad har HR 27 för spektraltyp?

Svar:

F2II

Listor / Stjärnor / HR 27 / Spektraltyp