Fråga:

Vad har HR 36 för spektraltyp?

Svar:

K4III

Listor / Stjärnor / HR 36 / Spektraltyp