Fråga:

Vad har HR 46 för spektraltyp?

Svar:

M3IIIvar

Listor / Stjärnor / HR 46 / Spektraltyp