Fråga:

Vad har HR 48 för spektraltyp?

Svar:

M1III

Listor / Stjärnor / HR 48 / Spektraltyp