Listor / Substantiv / en apparat

en apparat

Bestämd plural: apparaterna
Bestämd singular: apparaten
Obestämd plural: apparater
Obestämd singular: en apparat

Exempel på användning