Listor / Substantiv / en rot

en rot

Bestämd plural: rötterna
Bestämd singular: roten
Obestämd plural: rötter
Obestämd singular: en rot