Listor / Län / Stockholms län / Kommuner / Vallentuna kommun / Tätorter / Ekskogen

Ekskogen

Befolkningsmängd: 263 st
Befolkningstäthet: 429 invånare/km^2
Kommun: Vallentuna kommun
Länskod: 01
Tätortskod: 0115TB103
x-koordinat Sweref 99TM: 681 855
y-koordinat Sweref 99TM: 6 615 646
Yta: 61 hektar (0.61 km^2)

Siffror hämtades från statistiska centralbyrån (SCB) april 2024.