Listor / Län / Stockholms län / Kommuner / Vallentuna kommun / Tätorter / Kårsta

Kårsta

Befolkningsmängd: 513 st
Befolkningstäthet: 645 invånare/km^2
Kommun: Vallentuna kommun
Länskod: 01
Tätortskod: 0115TB106
x-koordinat Sweref 99TM: 684 131
y-koordinat Sweref 99TM: 6 617 629
Yta: 80 hektar (0.8 km^2)

Siffror hämtades från statistiska centralbyrån (SCB) april 2024.