Listor / Län / Stockholms län / Kommuner / Österåkers kommun / Tätorter / Nyhagen och Översättra

Nyhagen och Översättra

Befolkningsmängd: 671 st
Befolkningstäthet: 886 invånare/km^2
Kommun: Österåkers kommun
Länskod: 01
Tätortskod: 0117TB108
x-koordinat Sweref 99TM: 691 263
y-koordinat Sweref 99TM: 6 600 239
Yta: 76 hektar (0.76 km^2)

Siffror hämtades från statistiska centralbyrån (SCB) april 2024.