Listor / Län / Stockholms län / Kommuner / Österåkers kommun / Tätorter / Spånlöt

Spånlöt

Befolkningsmängd: 473 st
Befolkningstäthet: 2 076 invånare/km^2
Kommun: Österåkers kommun
Länskod: 01
Tätortskod: 0117TB113
x-koordinat Sweref 99TM: 687 651
y-koordinat Sweref 99TM: 6 599 859
Yta: 23 hektar (0.23 km^2)

Siffror hämtades från statistiska centralbyrån (SCB) april 2024.