Listor / Län / Stockholms län / Kommuner / Värmdö kommun / Tätorter / Björnömalmen och Klacknäset

Björnömalmen och Klacknäset

Befolkningsmängd: 647 st
Befolkningstäthet: 418 invånare/km^2
Kommun: Värmdö kommun
Länskod: 01
Tätortskod: 0120TB101
x-koordinat Sweref 99TM: 700 917
y-koordinat Sweref 99TM: 6 570 138
Yta: 155 hektar (1.55 km^2)

Siffror hämtades från statistiska centralbyrån (SCB) april 2024.