Listor / Län / Stockholms län / Kommuner / Värmdö kommun / Tätorter / Grönskan, Vedhamn och Baldersnäs

Grönskan, Vedhamn och Baldersnäs

Befolkningsmängd: 273 st
Befolkningstäthet: 143 invånare/km^2
Kommun: Värmdö kommun
Länskod: 01
Tätortskod: 0120TB102
x-koordinat Sweref 99TM: 698 115
y-koordinat Sweref 99TM: 6 571 262
Yta: 191 hektar (1.91 km^2)

Siffror hämtades från statistiska centralbyrån (SCB) april 2024.