Listor / Län / Stockholms län / Kommuner / Värmdö kommun / Tätorter / Betsede

Betsede

Befolkningsmängd: 319 st
Befolkningstäthet: 572 invånare/km^2
Kommun: Värmdö kommun
Länskod: 01
Tätortskod: 0120TB104
x-koordinat Sweref 99TM: 695 019
y-koordinat Sweref 99TM: 6 581 727
Yta: 56 hektar (0.56 km^2)

Siffror hämtades från statistiska centralbyrån (SCB) april 2024.