Listor / Län / Stockholms län / Kommuner / Värmdö kommun / Tätorter / Långvik

Långvik

Befolkningsmängd: 599 st
Befolkningstäthet: 415 invånare/km^2
Kommun: Värmdö kommun
Länskod: 01
Tätortskod: 0120TB115
x-koordinat Sweref 99TM: 700 308
y-koordinat Sweref 99TM: 6 571 988
Yta: 144 hektar (1.44 km^2)

Siffror hämtades från statistiska centralbyrån (SCB) april 2024.