Listor / Län / Stockholms län / Kommuner / Värmdö kommun / Tätorter / Ängsvik

Ängsvik

Befolkningsmängd: 441 st
Befolkningstäthet: 567 invånare/km^2
Kommun: Värmdö kommun
Länskod: 01
Tätortskod: 0120TB125
x-koordinat Sweref 99TM: 699 742
y-koordinat Sweref 99TM: 6 585 175
Yta: 78 hektar (0.78 km^2)

Siffror hämtades från statistiska centralbyrån (SCB) april 2024.