Listor / Län / Stockholms län / Kommuner / Värmdö kommun / Tätorter / Västra Älvsala

Västra Älvsala

Befolkningsmängd: 203 st
Befolkningstäthet: 154 invånare/km^2
Kommun: Värmdö kommun
Länskod: 01
Tätortskod: 0120TB138
x-koordinat Sweref 99TM: 706 023
y-koordinat Sweref 99TM: 6 578 691
Yta: 132 hektar (1.32 km^2)

Siffror hämtades från statistiska centralbyrån (SCB) april 2024.