Listor / Län / Stockholms län / Kommuner / Ekerö kommun / Tätorter / Ekerö sommarstad

Ekerö sommarstad

Befolkningsmängd: 594 st
Befolkningstäthet: 632 invånare/km^2
Kommun: Ekerö kommun
Länskod: 01
Tätortskod: 0125TB103
x-koordinat Sweref 99TM: 656 110
y-koordinat Sweref 99TM: 6 574 080
Yta: 94 hektar (0.94 km^2)

Siffror hämtades från statistiska centralbyrån (SCB) april 2024.