Listor / Län / Stockholms län / Kommuner / Ekerö kommun / Tätorter / Parksidan och Solsidan

Parksidan och Solsidan

Befolkningsmängd: 961 st
Befolkningstäthet: 1 677 invånare/km^2
Kommun: Ekerö kommun
Länskod: 01
Tätortskod: 0125TB104
x-koordinat Sweref 99TM: 662 280
y-koordinat Sweref 99TM: 6 574 876
Yta: 57 hektar (0.57 km^2)

Siffror hämtades från statistiska centralbyrån (SCB) april 2024.