Listor / Län / Stockholms län / Kommuner / Ekerö kommun / Tätorter / Lurudden

Lurudden

Befolkningsmängd: 229 st
Befolkningstäthet: 404 invånare/km^2
Kommun: Ekerö kommun
Länskod: 01
Tätortskod: 0125TB108
x-koordinat Sweref 99TM: 654 088
y-koordinat Sweref 99TM: 6 573 832
Yta: 57 hektar (0.57 km^2)

Siffror hämtades från statistiska centralbyrån (SCB) april 2024.