Listor / Län / Kalmar län / Kommuner / Nybro kommun / Tätorter / Alsterbro

Alsterbro

Befolkningsmängd: 448 st
Kommun: Nybro kommun
Länskod: 08
Tätortskod: 2100
Yta: 104 hektar