Listor / Teknisk fysik / Bokföringsregler

Bokföringsregler

Syftet med dubbel bokföring är att klassificera varje affärshändelse efter två dimensioner. Tekniken för att åstadkomma det är att redovisa varje händelse under två rubriker som kallas konton. Vänstersidan på ett konto är debetsidan och högersidan kreditsidan. Samma belopp redovisas på båda kontona och själva redovisningen av händelsen kallas för en redovisningstransaktion.

  • Händelser som ökar en tillgång och minskar en annan tillgång med samma belopp.
  • Händelser som ökar en tillgång och ökar en skuld med samma belopp.
  • Händelser som minskar en tillgång och minskar en skuld med samma belopp.
  • Händelser som enbart påverkar klassificeringen av eget kapital.
Nedan följer några regler och exempel på dessa:

En ökning av en tillgång redovisas på debetsidan av tillgångskontot.

En minskning av en tillgång redovisas på kreditsidan av tillgångskontot.
Exempel: Inköp av varor mot kontant betalning.

En ökning av en skuld redovisas på kreditsidan av skuldkontot.
Exempel: Kreditinköp av varor och upptagande av lån.

En minskning av en skuld redovisas på debetsidan av skuldkontot.
Exempel: Betalning till leverantör och amortering av lån.

Kontoklasser
  • Klass 1: Tillgångar
  • Klass 2: Eget kapital och skulder
  • Klass 3: Intäkter
  • Klass 4-7: Kostnader

Publiceringsdatum: 2015-10-13