Listor / Världsarv / Pafos

Pafos

Land: Cypern
Typ: K
År: 1980