Listor / Världsarv / Stoclets palats

Stoclets palats

Land: Belgien
Typ: K
År: 2009