Listor / Världsarv / Mehmed Paša Sokolovićs bro i Višegrad

Mehmed Paša Sokolovićs bro i Višegrad

Land: Bosnien och Hercegovina
Typ: K
År: 2007