Listor / Världsarv / Domkyrkan i Roskilde

Domkyrkan i Roskilde

Land: Danmark
Typ: K
År: 1995