Listor / Världsarv / Petäjävesi gamla kyrka

Petäjävesi gamla kyrka

Land: Finland
Plats: Mellersta Finland
Typ: K
År: 1994