Listor / Världsarv / Struves meridianbåge — Mätpunkten "Puolakka" på berget Oravivuori

Struves meridianbåge — Mätpunkten "Puolakka" på berget Oravivuori

Land: Finland
Plats: Mellersta Finland
Typ: K
År: 2005