Listor / Världsarv / Struves meridianbåge — Mätpunkten "Puolakka" på berget Oravivuori

Struves meridianbåge — Mätpunkten "Puolakka" på berget Oravivuori

Engelska: Meridian arc of Struve — Measuring point "Puolakka" on Mount Oravivuori
Land: Finland
Plats: Mellersta Finland
Typ: Kulturarv
År: 2005