Listor / Världsarv / Sammallahdenmäki, gravrösen från bronsåldern

Sammallahdenmäki, gravrösen från bronsåldern

Land: Finland
Plats: Satakunda
Typ: K
År: 1999