Listor / Världsarv / Sammallahdenmäki, gravrösen från bronsåldern

Sammallahdenmäki, gravrösen från bronsåldern

Sammallahdenmäki är en bronsåldersgravplats i Finland nära Raumo, i regionen Satakunta. Platsen innehåller 33 granitgravrösen som går tillbaka mer än 3 000 år, till 1500 till 500 f.Kr. Sammallahdenmäki är en av de största, mest kompletta och viktigaste bronsåldersplatserna i Fennoskandia och utsågs av UNESCO till ett världsarv 1999.

Källa: Sammallahdenmäki,_the_burial_cairn_from_the_Bronze_Age, Wikipedia

Engelska: Sammallahdenmäki, the burial cairn from the Bronze Age
Land: Finland
Plats: Satakunda
Typ: Kulturarv
År: 1999