Listor / Världsarv / De målade grottorna i Vézèredalen

De målade grottorna i Vézèredalen

Land: Frankrike
Plats: Aquitaine
Typ: K
År: 1979