Listor / Världsarv / Gamla staden i Tallinn

Gamla staden i Tallinn

Land: Estland
Plats: Harjumaa
Typ: K
År: 1997