Listor / Världsarv / Den trakiska graven i Svesjtari

Den trakiska graven i Svesjtari

Land: Bulgarien
Typ: K
År: 1985