Listor / Världsarv / Grand Place i Bryssel

Grand Place i Bryssel

Land: Belgien
Typ: K
År: 1998