Listor / Världsarv / Sveaborg

Sveaborg

Land: Finland
Plats: Nyland
Typ: K
År: 1991