Listor / Världsarv / Målade kyrkor i Troodos

Målade kyrkor i Troodos

Land: Cypern
Typ: K
År: 1985