Listor / Världsarv / Flamländska beginkloster

Flamländska beginkloster

En beguinage, från den franska termen béguinage, är ett arkitektoniskt komplex som skapades för att hysa begyner: lekmannareligiösa kvinnor som levde i gemenskap utan att avlägga löften eller dra sig tillbaka från världen. Ursprungligen var begynsinstitutionen klostret, en sammanslutning av begyner som bodde tillsammans eller i närheten av varandra under ledning av en enda överordnad, kallad älskarinna eller priorinna.

Källa: Flemish_beguinages, Wikipedia

Engelska: Flemish beguinages
Land: Belgien
Typ: Kulturarv
År: 1998